Pažiūrėkite, kaip lygiuojatės kitų įmonių atžvilgiu

Suraskite artimiausius partnerius

Užtruksite tik 20 minučių

Per maždaug 20 minučių atsakysite į 26 klausimus, kurie padės įvertinti skaitmenizacijos lygį jūsų įmonėje bei palyginti save su kitomis Baltijos jūros regiono kompanijomis.

Anketa tinkama vertinti įvairių įmonių skaitmeninę brandą bei pateikti rezultatus vidinei įmonės diskusijai, strateginių skaitmenizacijos prioritetų bei iššūkių planavimui. Taip pat šie rezultatai tinkami inicijuoti tolesnį bendradarbiavimą su jūsų regiono Skaitmeninių Inovacijų Centru, kuris galės suteikti tolesnę paramą vykdant skaitmenizacinius procesus.

Pildyti anketą Sužinokite daugiau apie InnoCAPE DMA įrankį