Start å høste fordelene ved digitalisering

Verktøyet er designet for alle slags selskaper for å vurdere den digitale modenhet og gi deg et grunnlag for interne diskusjoner om strategiske prioriteringer innen digitaliseringens muligheter og utfordringer. Du kan også bruke vurderingsresultatene dine til å sette i gang dialog med ditt regionale digitale innovasjonssenter for å få ytterligere støtte i digitaliseringsprosessen.

  • Forbedring av prosesser gjennom digitalisering og automatisering
  • Eksperimentere til lave kostnader for å avsløre effektivitetsgevinster, nye berøringspunkter for kunder eller nye produkter
  • Innsamling og analyse av data for å generere innsikt for strategisk beslutningstaking
  • Etablere forhold til eksterne partnere for å samle komplementære ressurser

Bedrifter har ofte det vanskeligheter med å få svar på vitale spørsmål som hva som egentlig ligger i digitaliseringen for vår virksomhet? Hvordan er vi i forhold til andre selskaper? Hvor bør vi begynne, og hva skal vi fokusere på?

Det er her InnoCAPE Digital Maturity Assessment (DMA) verktøyet kan hjelpe!

Om verktøyet InnoCAPE DMA tool 

InnoCAPE DMA-verktøyet er utviklet gjennom samarbeid mellom akademiske eksperter og forretningsfolk for å sikre at det hviler på et solid teoretisk grunnlag, at det utnytter beste praksis for å gjøre digitale modenhetsvurderinger, og at det er relevant for forretningsprioriteringene til moderne selskaper. Den er designet for å vurdere organisasjoners evne til å utnytte digitalisering, noe som betyr at den vurderer om og i hvilken grad selskaper er rustet til å benytte seg av nye digitale teknologier og data for å bli bedre på det de allerede gjør, men også til å realisere nye måter å skape og fange verdi.

InnoCAPE DMA-verktøyet er designet for alle slags selskaper, om enn med de spesifikke forholdene til små og mellomstore foretak (SME) først og fremst i tankene.

Hva kan virksomheten min få ut av å bruke InnoCAPE DMA-verktøyet?

Ved å ta InnoCAPE DMA, vil du få en vurdering av bedriftens nåværende kapasitet til å bruke nye digitale teknologier og data til din fordel. Du vil bli vurdert på tvers av fem dimensjoner: integrering av digital teknologi, organisasjon og ledelse, strategi, digital innovasjon og dataanalyse, hver avgjørende for din evne til å utnytte digitalisering.

DMA-resultatene dine vil vise i hvilken grad disse dimensjonene er utviklet i din bedrift, men også hvordan din bedrift skårer i forhold til andre selskaper i din bransje, land og Østersjøregionen. Resultatene kan være nyttige for deg på flere måter.

For det første kan DMA-resultatene dine brukes til å sette i gang en intern diskusjon angående digitalisering i selskapet ditt. Grunnlaget for dette vil være resultatene dine og hvordan disse sammenliknes med andre, men også den generelle tilbakemeldingen og rådene om hvordan spesielle dimensjoner kan forbedres.

For det andre kan resultatene brukes til å sette i gang en dialog med en Digital Innovasjonshub (DI) i din region. DIs oppgave er å hjelpe SMBer med digitaliseringskompetanse. De fungerer som en kobling mellom initiativer på EU-nivå og lokale virksomheter.

Med omfattende erfaring med å støtte selskaper i spørsmål relatert til digitalisering, og dypt integrert i regionale virksomhetsnettverk, vil DI kunne gi deg støtte tilpasset dine spesifikke behov og omstendigheter og hjelpe deg med å finne den kompetansen du trenger for å gi drivstoff til din digitale transformasjon.

Hvis du er interessert i å lese mer om kompetansekart og digitalisering, lære gjennom workshops, eller hvis du vil bli inspirert av virkelige markedssaker, kan du gå til InnoCAPE-nettstedet for å lære mer.

Hvordan vil dataene mine bli brukt?

De aggregerte dataene vil bli brukt av DIH for å evaluere nivået av digitalisering på tvers av næringer i Norden og Østersjøregionen. Denne informasjonen vil bidra til å foreslå spesifiserte tjenester som markedet har behov for. Dataene vil også bli brukt for å identifisere initiativer som kan være nyttige på lokalt nivå. I de tilfeller hvor organisasjonen ønsker å sett i gang em prosess med DI - vil de dataene bli brukt i det videre arbeidet med digitaliseringsprosessen.