Dra nytta av fördelarna med digitalisering

Du har antagligen redan sett många rubriker som skriker om digitalisering och företag som berättar sina historier om fördelarna med det. Det är fascinerande att se hur digital teknik har utvecklats under de senaste åren och gjort användandet av det till en nödvändighet för kontinuerlig tillväxt snarare än ett alternativ. Faktum är att digitalisering kan erbjuda många möjligheter för företag som kan hjälpa dem att bygga en konkurrensfördel, t.ex. att:

  • Förbättra processer genom digitalisering och automatisering
  • Experimentera till låga kostnader för att avslöja effektivitetsvinster, nya beröringspunkter för kundinteraktioner eller nya produkter
  • Samla in och analyser data för att generera insikter som kan ligga till grund för strategiskt beslutsfattande
  • Upprätta relationer med externa partners för att kunna dra nytta av kompletterande resurser

Trots detta har företag ofta svårt att få svar på viktiga frågor som vilket värde som faktiskt finns i digitaliseringen för vår verksamhet? Hur presterar vi i relation till andra företag när det kommer till digitalisering? Var börjar vi? och vad ska vi fokusera på?

Det är här som InnoCAPE Digital Maturity Assessment (DMA) verktyget kan vara till hjälp!

InnoCAPE DMA-verktyget

InnoCAPE DMA-verktyget är utvecklat genom ett samarbete mellan akademiska experter och företagare för att säkerställa att det vilar på en solid teoretisk grund, att det använder bästa praxis för att göra bedömningar av digital mognad och att det är relevant för samtida affärsprioriteringar hos företag. Den är utformad för att utvärdera organisationers förmåga att utnyttja digitaliseringen, vilket innebär att den bedömer om och i vilken utsträckning företag är utrustade för att utnyttja nya digitala teknologier och data för att bli bättre på vad de redan gör, men också förverkliga nya sätt att skapa och fånga värde.

InnoCAPE DMA-verktyget är utformat för alla typer av företag, om än med de specifika förutsättningarna för små och medelstora företag (SMF) främst i åtanke.

Vad kan mitt företag få ut av att använda InnoCAPE DMA-verktyget?

Genom att göra en utvärdering med hjälp av InnoCAPE DMA får du en bedömning av ditt företags nuvarande kapacitet att använda nya digitala teknologier och data till din fördel. Du kommer att utvärderas på fem dimensioner: integration av digital teknik, organisation och ledarskap, strategi, digital innovation och dataanalys, var och en avgörande för er kapacitet att utnyttja digitalisering.

DMA-resultat kommer att visa i vilken utsträckning dessa dimensioner har utvecklats i ditt företag, men också hur ert företag står sig i jämförelse med andra företag i din bransch, land och i Östersjöregionen. Dina resultat kan vara användbara för dig på tre specifika sätt.

För det första kan dina DMA-resultat användas för att inleda en intern diskussion om digitalisering i ert företag. Grunden för detta kommer att vara dina resultat och hur dessa står sig i jämförelse med andra, men också den allmänna feedbacken och råden om hur vissa dimensioner kan förbättras som du får tillsammans med dina DMA-resultat.

För det andra kan resultaten användas för att inleda en dialog med den Digital Innovation Hub (DIH) som finns i din region. DIH: er är hubbar som kopplar ihop företag med digitaliseringskompetens. De fungerar som en länk mellan initiativ på EU-nivå och lokala företag och underlättar kommunikationen mellan dem. DIHs bygger också innovationsekosytem, underlättar formeringen av regionala nätverk, ordnar utbildningsaktiviteter, erbjuder infrastruktur för företag ska kunna testa före investeringar och ger stöd i att hitta investeringar för implementering av digitala lösningar.

Med omfattande erfarenhet av att stödja företag i frågor relaterade till digitalisering och djupt integrerad i regionala affärsnätverk, kan din DIH ge dig support anpassat efter dina specifika behov och omständigheter och hjälpa dig hitta den expertis du behöver för att driva din digitala transformation.

För det tredje kan insikter från dina DMA-resultat användas för att hitta den expertis du behöver genom InnoCAPE Competence Map. InnoCAPE Competence Map är en plattform avsedd för att matcha efterfrågan och utbudet av digital kompetens i Östersjöregionen. Verktyget är användbart för de företag som försöker hitta en tjänsteleverantör som hjälper dem att utnyttja digital teknik och data, såväl som för tjänsteleverantörer att marknadsföra sina tjänster

Om du är intresserad av att läsa mer om kompetenskartan och digitaliseringen, lära dig genom workshops eller om du vill bli inspirerad av verkliga marknadsfall kan du besöka webbplatsen InnoCAPE för att lära dig mer.

Hur kommer min data att användas?

I ett aggregerat och anonymiserat format kommer datan som genereras att användas av DIHs för att utvärdera digitaliseringsnivån i olika industrier i Östersjöregionen. Denna data kommer att användas för att föreslå skräddarsydda tjänster och organiserade initiativ som tjänar marknadens behov och som är fördelaktiga för lokala företag. I de fall företag initierar kontakt med en DIH kommer faktiska bedömningsdata att användas för vidare samråd med en eller flera DIH-representanter. Data som genereras av DMA-verktyget överförs aldrig till tredje part.