Se hur ni står er i jämförelse med andra

Hitta partners nära er

Tar bara 20 minuter

Det tar bara 20 minuter och totalt 26 frågor för att förstå förutsättningarna för digitalisering i ert företag och hur ni står er i jämförelse med andra företag i Östersjöregionen.

Utvecklat för alla typer av företag för att bedöma er digitala mognad och ge er ett underlag för interna diskussioner om strategiska prioriteringar i relation till digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Ni kan också använda era bedömningsresultat för att initiera dialog med er regionala Digital Innovation Hub för ytterligare stöd i er digitaliseringsprocess.

Gör testet Läs mer om DMA verktyget