Digitaliseerimise eelised

Viimastel aastatel on palju räägitud digitaliseerimise vajalikkusest ja panusest erinevate ettevõtete tulemuslikkusesse. Digitehnoloogia kasutamine pole enam pelgalt võimalus, vaid vajadus, et tagada ettevõtte järjepidev areng. Digitaliseerimise kaudu on võimalik tõsta ettevõtte konkurentsieelist, sealhulgas:

  • optimeerida protsesse digitaliseerimise ja automatiseerimise kaudu;
  • madalate kuludega hinnata tõhususe kasvu, leida uusi kokkupuutepunkte klientidega või arendada uusi tooteid;
  • koguda ja analüüsida andmeid vajaliku teabe kogumiseks, mis aitaks teha paremaid strateegilisi otsuseid;
  • luua suhteid väliste partneritega ressursside ühiskasutuseks.

Sellegipoolest on ettevõtetel sageli keeruline leida vastuseid olulistele küsimustele, näiteks, mida on ettevõttel digitaliseerimisest võita, milline on ettevõtte tase võrreldes konkurentidega või kust peaks alustama ja millele keskenduma.

Vastuseid aitab leida InnoCAPE digiküpsuse mõõdik (Digital Maturity Assessment).

InnoCAPE digiküpsuse mõõdik

InnoCAPE digiküpsuse mõõdik on välja töötatud koostöös akadeemiliste ekspertide ja ettevõtete juhtidega, tagades tugeva teoreetilise aluspõhja ja järgides digiküpsuse hindamisel hea tava reegleid. See tagab, et mõõdik on kohane tänapäevaste ettevõtete ja nende prioriteetide hindamiseks. Mõõdiku eesmärk on hinnata ettevõtete võimet kasutada digitehnoloogiat ja andmeid olemasolevate tegevuste täiustamiseks ja lisandväärtuse loomiseks. 

InnoCAPE digiküpsuse mõõdiku peamine sihtrühm on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), kuid sobib ka laiemaks kasutamiseks.

Kuidas on InnoCAPE digiküpsuse mõõdiku kasutamine ettevõttele kasulik?

InnoCAPE digiküpsuse mõõdikuga hinnatakse ettevõtte praegust võimet kasutada digitehnoloogiaid ja andmeid. Ettevõtet hinnatakse viies kategoorias: digitehnoloogia integreerimine, organisatsioon ja juhtimine, strateegia, digitaalne innovatsioon ja andmeanalüüs. Iga mõõde panustab ettevõtte tulemuslikkusesse. 

Mõõtmistulemused näitavad ettevõtte digitaliseerituse taset ning võimaldavad võrrelda konkurentide tasemega Eestis ja Läänemere piirkonnas. Tulemustest saab ettevõte kasu kolmel järgneval viisil.

Esiteks saab digiküpsuse mõõdiku tulemusi kasutada oma ettevõtte digitaliseerimist puudutava sisemise arutelu algatamiseks. Raport annab hea sisendi valdkondade osas, mis vajavad digitaliseerimise vaatenurgast suuremat tähelepanu ja edasi arendamist.

Teiseks, tulemusi on võimalik arutada ettevõtte lähipiirkonnas asuva digitaalse innovatsiooni keskusega (Digital Innovation Hub). Tegemist on tööstuse digitaliseerimist toetavate keskustega, mis on osa Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustikust. Keskuste eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele tehnoloogilist, protsessi- ja ärimudeli innovatsiooni toetavaid teenuseid ja oskusteavet. Kaardistades tööstusettevõtete ambitsioonid ja vajadused nende tegevuste efektiivistamiseks, ehitatakse üles vajalikud tugiteenused ja koostöövõrgustikud uuenduslike digitehnoloogiate kasutuselevõtuks. Teenuste alla kuuluvad nii õppe- ja koolitustegevused, investeeringute leidmise toetamine kui ka erinevad lahendused enne investeeringu tegemist ettevõtte toote või teenuse katsetamiseks.

Kolmandaks on digiküpsuse mõõdiku sisendi põhjal ettevõttel võimalus kasutada Läänemere regiooni digitaalse innovatsiooni keskuste poolt kaardistatud infot digitaliseerimisteenuste pakkujate kohta. Kaardistusest lähemalt siit: https://innocape.eu/digital-competence-map/

Kuidas minu andmeid kasutatakse?

Digitaalse innovatsiooni keskused kasutavad kogutud ja anonüümseid andmeid Läänemere piirkonna ettevõtete digitaseme üldiseks hindamiseks. Neid andmeid kasutatakse kohandatud teenuste ja algatuste pakkumiseks, et need vastaksid turu vajadustele ja oleksid kasulikud kohalikele ettevõtetele. Kui ettevõte võtab ühendust konkreetse digitaalse innovatsiooni keskusega, siis analüüsitakse konsultatsiooni käigus ettevõttespetsiifilisi andmeid. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.