Par testu

Iespējams, esi saskāries ar kliedzošiem virsrakstiem par digitalizāciju un uzņēmumu veiksmes stāstiem par ieguvumiem no tās. Ir aizraujoši redzēt, kā pēdējos gados ir attīstījušās digitālās tehnoloģijas, padarot tās par iespēju nepārtrauktai izaugsmei. 

Šī ir arī Tava iespēja iegūt konkurences priekšrocības, tostarp: 

  • Uzlabot biznesa procesus ar automatizācijas rīkiem;
  • Pieņemt labākus stratēģiskus lēmumus, pamatojoties uz biznesa datiem un to analīzi;
  • Eksperimentēt un atklāt, kā veicināt darbu efektivitāti, pilnveidot attiecības ar klientiem un radīt jaunus produktus; 
  • Dibināt attiecības ar ārējiem partneriem un apvienot kopīgos resursus attīstībai.

Tomēr, joprojām uzņēmējiem ir bieži grūti saņemt atbildes uz tādiem svarīgiem jautājumiem, kā -  Ko nozīmē digitalizācija manā uzņēmumā? Kā mēs tiekam salīdzināti ar citiem uzņēmumiem? Ar ko man sākt? Uz ko manam uzņēmumam vajadzētu koncentrēties?

Uz šiem jautājumiem var palīdzēt InnoCAPE digitālā brieduma novērtēšanas (DMA) rīks!

InnoCAPE digitālā brieduma novērtēšanas (DMA) rīks 

Tas ir izstrādāts, lai sniegtu novērtējumu par Tava uzņēmuma pašreizējo spēju izmantot jaunākās digitālās tehnoloģijas sava uzņēmuma attīstības labā. Veidots sadarbībā ar akadēmiskajiem ekspertiem un biznesa profesionāļiem, tas balstās uz stabiliem teorētiskiem pamatiem un labākajiem prakses piemēriem. 

DMA rīks ir atbilstošs mūsdienu uzņēmumu biznesa prioritātēm un ir paredzēts visu lielumu uzņēmumiem, jo sevišķi - mazajiem un vidējiem (MVU) uzņēmumiem. 

Rezultāti un ieguvumi 

Rīks novērtē Tavu uzņēmumu 5 dažādās dimensijās:  digitālo tehnoloģiju integrācija, organizācija un vadība, stratēģija, digitālās inovācijas un datu analīze. Katra no tām ir būtiska, lai tiktu veicināta uzņēmuma digitalizācija. 

Turklāt DMA rīka rezultāti parādīs ne tikai to, cik lielā mērā minētās dimensijas ir attīstītas Tavā uzņēmumā, bet arī to, kā uzņēmums tiek novērtēts attiecībā pret citiem nozares uzņēmumiem gan nacionālā, gan Baltijas jūras reģiona mērogā. 

Rezultāti ļauj, pirmkārt, uzsākt iekšēju diskusiju par digitalizācijas nepieciešamību Tavā uzņēmumā, jo papildus tiek iegūtas arī vispārīgas atsauksmes un padomi par to, kā konkrētās dimensijas varētu uzlabot.   

Otrkārt, tos var izmantot, lai uzsāktu komunikāciju ar nacionālo Digitālās inovācijas centru (DIC), kas veidoti ar mērķi sniegt atbalstu uzņēmumiem digitālās transformācijas īstenošanā. Kā vienas pieturas aģentūra starp uzņēmumiem, partneriem, reģionālajiem sadarbības tīkliem un dažādām digitalizācijas iniciatīvām Eiropas Savienības un nacionālā līmenī DIC nodrošina piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem un inovāciju veicināšanas pakalpojumiem, kā, piemēram, apmācībām prasmju pilnveidošanai un finansējuma pieejamības konsultācijām.  

Treškārt, tos var izmantot, lai identificētu, kādi tehnoloģiju piegādātāji nepieciešami turpmākai attīstībai. Tam palīdz īpaši radīta InnoCAPE kompetenču datu bāze jeb karte, kas ir paredzēta digitālās kompetences pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošanai Baltijas jūras reģionā. Šī karte ir noderīga tiem uzņēmumiem, kas pēc DMA rīka izpildīšanas vēlas atrast uzņēmuma vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniedzēju digitālās kompetences celšanai uzņēmumā. 

 

Kā mani dati tiks izmantoti?

Digitālās inovācijas centrs datus izmantos apkopotā un anonimizētā veidā, lai novērtētu digitalizācijas līmeni dažādās nozarēs Baltijas jūras reģionā. Šie dati tiks izmantoti, lai uzņēmumiem piedāvātu pielāgotus pakalpojumus, kā arī, veicinātu iniciatīvas, kas kalpos nacionālā tirgus un uzņēmējdarbības vajadzībām. Gadījumos, kad uzņēmums uzsāks individuālu saziņu ar nacionālā DIC pārstāvjiem, faktiskie uzņēmuma novērtējuma dati tiks izmantoti turpmākai konsultēšanai. DMA rīka ģenerētie dati nekad netiks pārsūtīti trešajām personām.