Võrdle taset teiste ettevõtetega

Leia uusi koostööpartnereid

Tulemused kõigest 20 minutiga

Vastates 26 küsimusele, mõistad paremini enda ettevõtte digitaliseerituse taset ja konkurentsivõimet teiste Läänemere piirkonna ettevõtete seas.

Tööriist võtab arvesse erinevate ettevõtete eripärasid ning annab sisendi ettevõtte strateegilisteks otsusteks ja digitaliseerimist puudutavateks jätkutegevusteks. Hindamistulemusi saab arutada ka piirkondliku digitaalse innovatsiooni keskusega, kust saab täiendavat tuge edasises digiülemineku protsessis.

Mõõda ettevõtte taset Lisainfo digiküpsuse mõõdiku kohta