Apskatīt salīdzinājumu ar citiem uzņēmumiem

Atrast partnerus tuvumā

Tas aizņems tikai 20 minūtes

Nepieciešamas tikai 20 minūtes, lai atbildētu uz 26 jautājumiem, un saprastu sava uzņēmuma digitalizācijas līmeni un tā salīdzinājumu ar situāciju citos uzņēmumos. 

Tests ir izstrādāts, lai uzņēmumiem palīdzētu noteikt to digitālo briedumu, kā arī sniegtu pamatu uzņēmuma iekšējām stratēģijas prioritāšu diskusijām par digitalizācijas izaicinājumiem un iespējām. Savus novērtējuma rezultātus variet izmantot saziņai ar tuvāko digitālo inovācijas centru, lai iegūtu papildus atbalstu jūsu digitalizācijas procesā.

Pildīt testu Uzzināt vairāk par šo testu