Digitalisaation hyödyntäminen

Olet todennäköisesti jo nähnyt lukuisia isoja otsikoita digitalisaatiosta ja yrityksien kertovan tarinoitaan eduista, joita he ovat siitä saaneet. On kiehtovaa nähdä, kuinka digitaalitekniikka on kehittynyt viime vuosina. Digitalisaatio ei ole enää vaihtoehto, vaan pikemminkin välttämättömyys jatkuvalle kasvulle. Se voi tarjota yrityksille monia mahdollisuuksia, joiden avulla yritys pystyy luomaan kilpailuetua, kuten:

  • Prosessien kehittäminen digitalisoinnin ja automaation avulla
  • Edulliset kokeilut tehokkuuden lisäämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi tai uusien tuotteiden löytämiseksi
  • Tietojen kerääminen ja analysointi strategisen päätöksenteon tukena
  • Suhteiden luominen ulkoisten kumppaneiden kanssa resurssien yhdistämiseksi

Yrityksillä on silti usein vaikeuksia saada vastauksia tärkeisiin kysymyksiin, kuten mitä digitalisointi merkitsee omalle liiketoiminnallemme? Kuinka vertaudumme muihin yrityksiin? Mistä aloitamme? Ja mihin meidän pitäisi keskittyä?

Juuri tässä InnoCAPE-digikypsyystesti voi auttaa!

InnoCAPE:n digikypsyysmittari

InnoCAPE:n digikypsyysmittari on kehitetty akateemisten asiantuntijoiden ja liike-elämän ammattilaisten yhteistyönä vankan teoreettisen pohjan varmistamiseksi ja digikypsyysarviointien parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.  Tällä varmistetaan yritysten liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen. Työkalulla mitataan organisaatioiden kykyä hyödyntää digitalisaatiota, digitaalitekniikoita ja dataa niin olemassa olevan toiminnan parantamiseksi kuin myös lisäarvon luomiseksi. 

InnoCAPE:n digikypsyysmittarin pääkohderyhmä on pk-yritykset, mutta työkalu soveltuu kaikenlaisten yritysten käyttöön.

Miten yritykseni voi hyötyä InnoCAPE:n digikypsyysmittarin käytöstä?

Kun mittaat digikypsyyttäsi InnoCAPE:n työkalulla, saat arvion yrityksesi nykyisestä kyvystä hyödyntää uusia digitaalitekniikoita ja dataa. Yritystäsi arvioidaan viidelllä ulottuvuudella: digitaalisen teknologian hyödyntäminen, organisaatio ja johtaminen, strategia, digitaalinen innovointi sekä tiedon analysointi. Jokainen ulottuvuus on tärkeä kyvyllesi hyödyntää digitalisaatiota.

Digimittaustuloksesi osoittaa, kuinka pitkälle nämä ulottuvuudet ovat kehittyneet yrityksessäsi. Lisäksi näet, kuinka vertaudut oman teollisuudenalasi, oman maasi ja Itämeren alueen yrityksiin. Voit hyötyä tuloksista kolmella erityisellä tavalla.

Ensinnäkin digimittaustulosta voidaan käyttää yrityksen sisäisen digitalisaatiokeskustelun avaajana. Keskustelun pohjana voi olla yrityksesi tulos ja vertailu muihin tai tulosten mukana saatu yleinen palaute ja neuvot siitä, kuinka eri ulottuvuuksia voidaan parantaa.

Toiseksi tuloksia voidaan käyttää aloittamaan vuoropuhelu alueesi digitaalisen innovaatiokeskuksen (DIH - Digital Innovation Hub) kanssa. DIH:t ovat keskittimiä, jotka kokoaa yhteen digitalisaatio-osaamista omaavia yrityksiä. Ne toimivat linkkinä Euroopan unionin tasolla toteutettavien hankkeiden ja paikallisten yritysten välillä, mikä helpottaa näiden välistä viestintää. DIH:t rakentavat myös innovaatioekosysteemejä, helpottavat alueellista verkostoitumista, järjestävät koulutusta, tarjoavat testausympäristöjä ja tukevat investointien löytämistä digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen.

DIH:lla on laaja kokemus yrityksien tukemisesta digitalisointiin liittyvissä kysymyksissä ja ovat hyvin alueellisesti verkottuneita. Siksi ne pystyvät tarjoamaan yrityksesi tarpeisiin ja olosuhteisiin räätälöityä tukea ja auttamaan sinua löytämään oikeat asiantuntijat muutoksen tueksi.

Kolmanneksi, digimittaustuloksesta saatuja tietoja voidaan käyttää löytämään yrityksesi tarpeeseen sopiva asiantuntemus InnoCAPE-osaamiskartan kautta. InnoCAPE-osaamiskartta on alusta, joka sovittaa yhteen digitaalisen osaamisen kysynnän ja tarjonnan Itämeren alueella. Se on hyödyllinen yrityksille, jotka etsivät palveluntarjoajaa auttamaan heitä hyödyntämään digitaalitekniikkaa ja dataa. Palveluntarjoajille se antaa mahdollisuuden mainostaa palveluitaan.

Jos haluat lukea lisää osaamiskartasta ja digitalisoinnista, oppia työpajojen kautta tai saada inspiraatiota todellisista yritystarinoista, käy InnoCAPE-verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kuinka tietojani käytetään?

DIH:t käyttävät yhdistettyä ja anonymisoitua tietoja Itämeren alueen teollisuuden alojen digitalisaation tason arviointiin. Tietoja käytetään ehdottamaan räätälöityjä palveluita ja järjestämään toimintaa, jotka palvelevat markkinoiden tarpeita ja ovat hyödyllisiä paikallisille organisaatioille. Tapauksissa, joissa organisaatio aloittaa viestinnän DIH:n kanssa - yrityksen arviointitietoja käytetään jatko-neuvotteluihin yhden tai useamman DIH:n edustajan kanssa. InnoCAPE:n digimittaustyökalun tuottamaa tietoa ei koskaan siirretä kolmansille osapuolille.